Terma & Syarat

Semua pelanggan yang menggunakan laman web dalam talian ini bersetuju dengan segala terma dan syarat, polisi dan prosedur termaktub didalam laman ini dengan rujukan.

1. Semua proses transaksi pembelian dalam Ringgit Malaysia (RM) dan US Dollar (PayPal).
2. Tempahan akan diproses selepas transaksi pembayaran 50% dari jumlah keseluruhan harga.
3. Untuk penghantaran menggunakan perkhidmatan kurier, baki 50% mestilah dijelaskan sebelum pihak kami membuat penghantaran menggunakan perkhidmatan kurier.
4. Kami berhak utuk membatalkan sebarang tempahan dalam mana-mana keadaan semasa yang melibatkan tempahan yang terlalu banyak.
5. Tiada perubahan atau pembatalan keatas pembelian dari pelangan yang akan dilayan.
6. Proses cetakan mengambil masa 2 – 14 hari waktu bekerja dari tarikh persetujuan artwork.
7. Kami berhak untuk membuat perubahan kepada terma-terma dan syarat-syarat, polisi dan prosedur tanpa sebarang notis, Pengubahsuaian tersebut hendaklah berkuat kuasa apabila menyiarkan melalui di Laman Sesawang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.