Misi Dan Visi

vision_and_mission_header

MISI

1. Memenuhi, menasihati dan memberi khidmat percetakan serta runding cara yang terbaik kepada pelanggan.

2. Sentiasa prihatin terhadap kebajikan pekerja melalui hubungan baik antara pekerja dan majikan, skim-skim istimewa yang disediakan, latihan-latihan kemahiran dan penyediaan peralatan yang lengkap dan selamat digunakan.

3. Sentiasa memperbaiki dan menjaga mutu perkhidmatan, dari segi penyediaan peralatan, khidmat pelanggan yang standard, kerjasama yang baik antara pihak yang terlibat.

4. Komited untuk peningkatan mutu perkhidmatan yang berterusan.

VISI

Untuk menjadi sebuah perniagaan percetakan bumiputra yang unggul, kreatif dan inovatif dan berwawasan melalui penerapan nilai-nilai murni dan perlaksanaan pendekatan sistem pentadbiran ynag lebih global dan efektif serta penggunaan teknologi terkini dalam perlaksanaan kerja