Monyaspi

Baju Korporat Ready Made Monyaspi

Minimum tempaha 10 helai. Boleh sulam nama logo dan lain-lain.

polysoft

polysoft-1

polysoft-2

polysft-3

polysoft-4

polysoft-5

linen

linen-1

oxford

oxford-1

f1-shirt

f-1-shirt-1

f1-shirt-3

viscose

viscose-1

poly-soft

poly-soft-1

putih-1

putih

cvc-locoste

cvc-locoste-1

polysoft6

polysoft7